Το Λογιστικό Γραφείο Γεράσιμος Φωτεινάτος, αναζητά να εντάξει στην ομάδα του Λογιστή για πλήρη απασχόληση • SILICON | Κέρκυρα

Το Λογιστικό Γραφείο Γεράσιμος Φωτεινάτος, αναζητά να εντάξει στην ομάδα του Λογιστή για πλήρη απασχόληση

Κέρκυρα
03/11/2022

επικοινωνία

26610 35544 info@fotinatos.gr Ιακώβου Πολυλά 37

Περιγραφή Θέσης

Αναζητά υποψήφιους-ες με επαγγελματισμό, διάθεση για εξέλιξη και συνεχή εκπαίδευση. Ικανούς να συντονίζουν και να υποστηρίζουν το έργο της ομάδας, αλλά και να συμβάλλουν στην εκπαίδευση και εξέλιξη των συνεργατών τους. Στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνεται η λογιστική και φορολογική υποστήριξη των επιχειρήσεων. 

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος εγγραφών σε απλογραφικά & διπλογραφικά βιβλία
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων (ΦΕ, ΦΠΑ, τέλη, listing, Intrastat, Ειδικού φόρου, δικαιωμάτων κτλ)
 • Ενημέρωση πελατών για Λογιστικά αποτελέσματα
 • Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών 
 • Επίσκεψη σε λογιστήρια Εταιρειών

Απαραίτητα προσόντα – προφίλ:

 • Απαραίτητη εμπειρία 6 ετών 
 • ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Λογιστικής, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office, CRM, ERP 
 • Εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων (η γνώση Εpsilon Net θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
 • Άριστες γνώσεις ΕΛΠ, φορολογικής νομοθεσίας, ΦΠΑ 
 • Υπευθυνότητα, ομαδικότητα, άνεση στην επικοινωνία 
 • Οργανωτικές ικανότητες καθώς και ικανότητες διαχείρισης προσωπικού 

Η εταιρία παρέχει:

 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον. 
 • Ελκυστικές αποδοχές και αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης & Bonus, με μηνιαίες αποδοχές που ξεκινούν από 1500€. 
 • Εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης συνεχούς ροής για την κατάλληλη προετοιμασία και τη δημιουργία αυτοπεποίθησης κατά τη συνεργασία με πελάτες και συνεργάτες.