Η επιχείρηση εμπορίου και διανομής υγραερίου στην Κέρκυρα Σ ΚΟΡΟΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ αναζητά να εντάξει στην ομάδα του βοηθό λογιστή για πλήρη απασχόληση • SILICON | Κέρκυρα

Η επιχείρηση εμπορίου και διανομής υγραερίου στην Κέρκυρα Σ ΚΟΡΟΜΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ αναζητά να εντάξει στην ομάδα του βοηθό λογιστή για πλήρη απασχόληση

Κέρκυρα
31/01/2023

Περιγραφή Θέσης

Στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνεται η τιμολόγηση και η υποστήριξη του έργου των λογιστών, η προετοιμασία αναφορών στη διοίκηση και η οικονομική οργάνωση της επιχείρησης.

Απαραίτητα προσόντα – προφίλ:

– Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ

– Επιθυμητή 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

– Βασική γνώση της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας

– Εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων (η γνώση SoftOne θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)

– Εξοικείωση με τη χρήση Microsoft Office

– Υπευθυνότητα, ομαδικότητα, άνεση στην επικοινωνία

Η εταιρία παρέχει:

– Υποστήριξη στην εκτέλεση των καθηκόντων

– Ευχάριστο κλίμα

– Ανταγωνιστικές αποδοχές ανάλογες με τα προσόντα