Η Εταιρεία Corfu Glass Μισφούτ με 38 χρόνια εμπειρίας στην επεξεργασία και τοποθέτηση τζαμιών στην Κέρκυρα, αναζητά ΙΤ για να στελεχώσει την ομάδα της. • SILICON | Κέρκυρα

Η Εταιρεία Corfu Glass Μισφούτ με 38 χρόνια εμπειρίας στην επεξεργασία και τοποθέτηση τζαμιών στην Κέρκυρα, αναζητά ΙΤ για να στελεχώσει την ομάδα της.

Περιοχή Σγόμπου, Κέρκυρα
13/09/2023

Περιγραφή Θέσης

Ο/Η υποψήφιος/α θα έχει κύρια δραστηριότητα την αποτελεσματική υποστήριξη των εργαζομένων στη λειτουργία συστημάτων Hardware & Software.

Απαραίτητα προσόντα – προφίλ:

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής
• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
• Γνώση διαχείρισης και συντήρησης υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακών συσκευών
• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
• Γνώση συστημάτων MS Windows 10, MS Office 365
• Άριστη διαχείριση Internet
• Γνώσεις διαχείρισης social media και site
• Γνώση συστημάτων ERP-CRM για την υποστήριξη του τμήματος παραγωγής
• Συνεπής, υπεύθυνος και με πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Η εταιρία παρέχει:

• Διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη
• Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης