Η εταιρεία Donkey, αναζητά υπάλληλο γραφείου για πλήρη απασχόληση. • SILICON | Κέρκυρα

Η εταιρεία Donkey, αναζητά υπάλληλο γραφείου για πλήρη απασχόληση.

Κέρκυρα
04/11/2022

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία Donkey, που δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης κρατήσεων Airbnb στην Κέρκυρα, αναζητά να εντάξει στην ομάδα της υπάλληλο γραφείου για πλήρη απασχόληση.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση κρατήσεων
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Διαχείριση της επικοινωνίας με τους πελάτες (και στα αγγλικά)
 • Διαχείριση της επικοινωνίας της εταιρείας με συνεργάτες
 • Τήρηση αρχείων και καταλόγων συνεργατών
 • Διαχείριση λοιπών οργανωτικών θεμάτων
 • Οργάνωση γραφείου και συναντήσεων, υποδοχή ραντεβού

 

Απαραίτητα προσόντα – προφίλ:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)
 • Εμπειρία στην οργάνωση γραφείου και στην ανάληψη σύνθετων καθηκόντων
 • Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία (και στα αγγλικά)
 • Άτομο επικοινωνιακό, εξωστρεφές, οργανωτικό, συνεργάσιμο & με ευχάριστη προσωπικότητα

Η εταιρία παρέχει:

 • Ευχάριστο περιβάλλον
 • Πενθήμερη απασχόληση, συνεχές ωράριο
 • Αποδοχές ανάλογες των προσόντων