Η εταιρεία Πάπρικα αναζητά Γραμματέα Διοίκησης • SILICON | Κέρκυρα

Η εταιρεία Πάπρικα αναζητά Γραμματέα Διοίκησης

Κέρκυρα
04/10/2022

επικοινωνία

2661141357 ekaragianni@fotinatos.gr Μάμαλοι, Αλεπού

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία Πάπρικα, που δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης στην Κέρκυρα, αναζητά να εντάξει στην ομάδα της Γραμματέα Διοίκησης για πλήρη απασχόληση.

 

Κύριες αρμοδιότητες:

Καθήκοντα:
• Παροχή διοικητικής υποστήριξης στη Διεύθυνση
• Υποστήριξη λογιστηρίου
• Σύνταξη προσχεδίων επιστολών, αναφορών, παρουσιάσεων κ.α.
• Διαχείριση της επικοινωνίας της εταιρείας με συνεργάτες
• Τήρηση αρχείων και καταλόγων συνεργατών
• Διαχείριση λοιπών οργανωτικών θεμάτων
• Διαχείριση ERP συστήματος
• Οργάνωση γραφείου και συναντήσεων, υποδοχή ραντεβού

Απαραίτητα προσόντα – προφίλ:

Προσόντα:
• Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Άριστη γνώση αγγλικών
• Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)
• Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση προσωπικής βοηθού – γραμματείας διοίκησης
• Εμπειρία στην οργάνωση γραφείου και στην ανάληψη σύνθετων καθηκόντων
• Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία
• Εξοικείωση με τη χρήση συστημάτων ERP, επιθυμητή η γνώση χρήσης του συστήματος της Softone
• Άτομο εχέμυθο, οργανωτικό, εργατικό, δυναμικό, συνεργάσιμο & με ευχάριστη προσωπικότητα

Η εταιρία παρέχει:

Παροχές:
Ευχάριστο περιβάλλον
Πενθήμερη απασχόληση, συνεχές ωράριο
Αποδοχές ανάλογες των προσόντων