Φίλτρα/ Αγγελιες

Yπάλληλος γραφείου για πλήρη απασχόληση

Κέρκυρα
16/11/2023
Επικοινωνία

Φίλτρα:

Επιχειρήσεις

Φίλτρα:

Αγροτικά

Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία Donkey, που δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης κρατήσεων Airbnb στην Κέρκυρα, αναζητά να εντάξει στην ομάδα της υπάλληλο γραφείου για πλήρη απασχόληση.

Κύριες αρμοδιότητες:

Καθήκοντα:

• Διαχείριση κρατήσεων

• Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

• Διαχείριση της επικοινωνίας με τους πελάτες (και στα αγγλικά)

• Διαχείριση της επικοινωνίας της εταιρείας με συνεργάτες

• Τήρηση αρχείων και καταλόγων συνεργατών

• Διαχείριση λοιπών οργανωτικών θεμάτων

• Οργάνωση γραφείου και συναντήσεων, υποδοχή ραντεβού

Απαραίτητα προσόντα – προφίλ:

Προσόντα:

• Άριστη γνώση αγγλικών

• Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office & δυνατότητα εκμάθισης προγράμματος κρατήσεων)

• Εμπειρία στην οργάνωση γραφείου και στην ανάληψη σύνθετων καθηκόντων

• Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία (και στα αγγλικά)

• Άτομο επικοινωνιακό, εξωστρεφές, οργανωτικό, συνεργάσιμο & με ευχάριστη προσωπικότητα

• Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (επιθυμητό)

Η εταιρία παρέχει:

 Παροχές:

Ευχάριστο περιβάλλον

Πενθήμερη απασχόληση, συνεχές ωράριο

Αποδοχές ανάλογες των προσόντων

Φίλτρα:

Επιχειρήσεις

Φίλτρα:

Αγροτικά

/ Αγγελιες

Σχετικές αγγελίες