Ζητείται Senior Consultant από τη λογιστική εταιρεία ETERON • SILICON | Κέρκυρα

Ζητείται Senior Consultant από τη λογιστική εταιρεία ETERON

Ιακώβου Πολυλά 37, Κέρκυρα
28/03/2023

Περιγραφή Θέσης

Η λογιστική εταιρεία ETERON με πολυετή και ηγετική παρουσία στην παροχή οικονομοτεχνικών υπηρεσιών στην Κέρκυρα στα πλαίσια της ανάπτυξης της ζητά να εντάξει στην ομάδα της στέλεχος με καθήκοντα Senior Consultant για πλήρη απασχόληση.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Business Plan 
 • Σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμών και καταστάσεων ταμειακών ροών για επιχειρήσεις 
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση σχετικά με χρηματοδοτικά εργαλεία και επιχειρηματικές λύσεις 
 • Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) κ.α. 

Απαραίτητα προσόντα – προφίλ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος ή σχετικός επαγγελματικός τίτλος 
 • 3ετής προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο 
 • Άριστη χρήση υπολογιστή 
 • Άριστη γνώση αγγλικών  
 • Άνεση στην επικοινωνία  
 • Ικανότητα ηγεσίας και διοίκησης ομάδας 

Η εταιρία παρέχει:

 • Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον  
 • Ελκυστικές αποδοχές, παροχές και ετήσιο bonus επίτευξης στόχων  
 • Εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης συνεχούς ροής