02 Νοέ 2023

CSR- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον Κλάδο του Τουρισμού

Απευθύνεται σε: Σε ιδιοκτήτες, στελέχη, συμβούλους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού.

Στόχος του σεμιναρίου:

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να επισημάνει την σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τουρισμό, προσδιορίζοντας τα στάδια και τα κρίσιμα σημεία για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τουριστικό κλάδο. Επιπλέον, θα παράσχει απαντήσεις και θα αναδείξει βέλτιστες πρακτικές σε θέματα που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον τομέα του τουρισμού.

Θεματολογία

Ενότητες του σεμιναρίου

  • Ζητήματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στον κλάδο του τουρισμού
  • Η επιχειρηματική ευκαιρία της βιώσιμης ανάπτυξης στον κλάδο του τουρισμού
  • Επιχειρηματικά μοντέλα και αλυσίδες αξίας στον κλάδο του τουρισμού
  • Σχέδιο δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον κλάδο του τουρισμού
  • Δημοσιοποίηση απόδοσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Εισηγητής

 

Κωνσταντίνος Μανασάκης, Οικονομολόγος (ΜΒΑ, PhD), Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η επιστημονική του ειδίκευση εστιάζει στα εξής πεδία: Οικονομική Ανάλυση για λήψη Επιχειρηματικών και Διοικητικών Αποφάσεων, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Επιχειρηματική Στρατηγική και Στρατηγική Διοίκηση, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Σε αυτά τα πεδία έχει εκτενές συγγραφικό έργο, έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτιση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης.

 

Ενδιαφέρομαι
Κωνσταντίνος Μανασάκης
Ιανουάριος - Φεβρουάριος (αναμένεται)
70€


    Δηλώστε συμμετοχή
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.