07 Φεβ 2024

Νέο πρόγραμμα: Εκπαίδευση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας

Απευθύνεται σε

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το βασικό τίτλο σπουδών, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό:

 • Εκπαιδευτικούς, Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Ψυχολόγους, Θεραπευτές,
 • Coachers – Mentorers,
 • Υπεύθυνους HR
 • Φοιτητές και ανέργους
 • Και σε όσους επιθυμούν να εργαστούν ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Θεματολογία

Οι επαγγελματίες Σύμβουλοι είναι επιστήμονες που έχουν εκπαιδευθεί να μοιράζονται τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με αυτούς που αναζητούν τη βοήθειά τους

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) εφαρμόζει σύστημα πιστοποίησης για την επάρκεια των προσόντων των Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το σύστημα πιστοποίησης περιλαμβάνει κατατάξεις σε επίπεδα πιστοποίησης και επιδιώκει να διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών της δια βίου ΣΥ.Ε.Π. που παρέχονται στους πολίτες.

Διάρκεια προγράμματος: 300 ώρες

275 ώρες ασύγχρονης παρακολούθησης & 25 ώρες σύγχρονης κατάρτισης

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης: 200 ώρες

Οι συμμετέχοντες:

 • έχουν πρόσβαση σε σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις, παρουσιάσεις PowerPoint, βιβλία και άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή,
 • ασκούνται σε μελέτες περίπτωσης και προσομοιώσεις,
 • συμμετέχουν σε διαδικτυακές συνεδρίες χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα συμβουλευτικής
 • εξασκούνται σε επικαιροποιημένα εργαλεία Συμβουλευτικής με χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης διαδικασιών Συμβουλευτικής του φορέα μας
 • αλληλοεπιδρούν με τους διδάσκοντες σε ένα βιωματικό περιβάλλον εκπαίδευσης.

Το αρθρωτό, σπονδυλωτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες:

 • Αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥ.Ε.Π.)
  • Ο Θεσμός «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥ.Ε.Π.)» – εξέλιξη και σύγχρονες τάσεις
  • Πεδία εφαρμογής συμβουλευτικής/ ομάδες στόχου-σχεδιασμός και οργάνωση υπηρεσιών – υλικοτεχνικές υποδομές και μέσα ΣΥΕΠ
  • Δεοντολογία και Διαχείριση πελατών
  • Δικτύωση και σύνδεση με την αγορά εργασίας
 • Μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Μεθοδολογία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Επαγγελματική Αξιολόγηση και Πληροφόρηση για τον Σύμβουλο
  • Αυτογνωσία – Αυτοαντίληψη – Αυτοεκτίμηση και Επιλογή επαγγέλματος
  • Λήψη Απόφασης
  • Μετάβαση
 • Αξιολόγηση, επανασχεδιασμός και διεύρυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ΣΥ.Ε.Π.
  • Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών ΣΥ.Ε.Π
  • Επαγγελματική ανάπτυξη Συμβούλων
  • Προβολή και διάχυση των υπηρεσιών ΣΥ.Ε.Π
 • Ειδικά θέματα Συμβουλευτικής

 

Ξεκινήστε μια νέα επαγγελματική διαδρομή ως Σύμβουλοι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ μαζί μας!!

Ενδιαφέρομαι
Πιστοποιημένοι εισηγητές
έναρξη με την εγγραφή στο πρόγραμμα
Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση
320 ευρώ - ειδική προσφορά για το μήνα 250 ευρώ
Φίλτρα:
 • HR

 • Αυτοβελτίωση


  Δηλώστε συμμετοχή
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.