05 Οκτ 2023

Πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Απευθύνεται στους παρακάτω κλάδους:

Γίνε Εκπαιδευτής Ενηλίκων και διεκδίκησε εισόδημα. Παρακολουθήστε το πρόγραμμα που θα σας προετοιμάσει για τη σίγουρη επιτυχία στις εξετάσεις για την πιστοποίηση του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Το πρόγραμμα προσφέρεται με τη σύγχρονη οπτικοακουστική μέθοδο blended learning και καλύπτει όλο το υλικό της διαδικασίας εξέτασης για τη πιστοποίηση.

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων περιλαμβάνουν:

  • Γραπτή εξεταστική δοκιμασία μίας ώρας με ερωτήματα που απαιτούν σύντομη απάντηση.
  • Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας διάρκειας 20′ σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων.

Με το Πρόγραμμα των 160 ωρών είστε έτοιμοι να περάσετε τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ με επιτυχία και θα μπορείτε να διδάσκετε σε προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης, σε σεμινάρια, σε επιμορφώσεις που οργανώνονται από φορείς Δια Βίου Μάθησης.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

 

· Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

· Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

· Λογιστές, Οικονομολόγους

· Νομικούς

· Ψυχολόγους

· Αρχιτέκτονες, μηχανικούς και συναφή επαγγέλματα

· Φυσικούς, χημικούς, μαθηματικούς, βιολόγους

· Φοιτητές

· Τεχνολόγους, Τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

· Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών

· Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς

· Ειδικευμένους τεχνίτες

· Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)

Θεματολογία:

· Δια Βίου Μάθηση- Εκπαίδευση ενηλίκων: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική

· Ιστορική εξέλιξη-Εκπαιδευτική Πολιτική

· Θεωρίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων

· Η Εκπαιδευτική Οµάδα στην Εκπαίδευση/Κατάρτιση Ενηλίκων

· Βασικές Ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα

· Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων

· Εκπαιδευτικές Τεχνικές-Εποπτικά Μέσα

· Μεθοδολογία σχεδιασμού Περιεχομένου – Διδακτικών Ενοτήτων σε πρόγραμμα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης

· Εκπαιδευτικό Υλικό-Τρόποι Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού για Πλατφόρμες στην Εκπαίδευση/ Κατάρτιση Ενηλίκων

· Σχεδιασμός και ανάπτυξη Μικροδιδασκαλίας

· Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Στόχοι του Προγράμματος:

· Να διδαχθείτε  τη διαφορετικότητα των εννοιών Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κατάρτιση, τις αρχές και την πολιτική που τις διέπουν

· Να σχεδιάζετε και να υλοποιείτε διδασκαλία σε ενήλικες σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

· Να αποκτήσετε γνώση των σύγχρονων μεθόδων διδακτικής

· Να οργανώνετε προγράμματα διδασκαλίας σύμφωνα με το διαφορετικό προφίλ κάθε ομάδας και να αντιμετωπίζετε φαινόμενα φυλετικών και άλλων διακρίσεων

· Να σχεδιάζετε και να παρουσιάζετε μια μικροδιδασκαλία

· Να χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες τεχνικές, μεθόδους και τα μέσα στην εκπαιδευτική διεργασία

Ενδιαφέρομαι
Δηλώστε συμμετοχή άμεσα και επωφεληθείτε της προσφοράς
Διάρκεια προγράμματος 160 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας
250€


    Δηλώστε συμμετοχή
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.