/02

Εκπαίδευση

Μέσα από μεθοδική έρευνα προσεγγίζουμε τους κορυφαίους ειδικούς κάθε τομέα και διοργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για τους επαγγελματίες της Κέρκυρας.