καταχώρηση αγγελίας

επιλέξτε το πλάνο αγγελίας που σας ενδιαφέρει και συμπληρώστε τη φόρμα δημιουργίας αγγελίας για να δημοσιεύσετε την αγγελία σας!

/καταχώρηση

Light

Δημιουργήστε και προβάλετε την αγγελία σας στο δίκτυο της Silicon

• Καταχώρηση της αγγελίας σας

• Προώθηση και προβολή στο site της SiLiCON

• Κοινοποίηση 1 φορά στα Social Media της SiLiCON (Facebook/Instagram)

• Η όποια εξέλιξη της αγγελίας σας, η διαδικασία της συνέντευξης και
η τελική επιλογή θα γίνει αποκλειστικά από εσάς.

 

ΔΩΡΕΑΝ
/καταχώρηση

Basic

Επιλέξτε την Basic καταχώρηση αγγελίας για να έχετε περισσότερες προβολές.

• Σύνταξη αγγελίας (μας παρέχετε τις σχετικές λεπτομέρειες του προφίλ της θέσης εργασίας, τις ειδικές δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη της θέσης)

• Προώθηση και προβολή της αγγελίας στο site της SiLiCON

• Προώθηση και σε άλλα τοπικά μέσα, σύμφωνα με τις ανάγκες της θέσης

• Κοινοποίηση 2 φορές την εβδομάδα για 2 εμβδομάδες στα Social Media
της SiLiCON (Facebook/Instagram)

50
/καταχώρηση

Pro

Διαμορφώνουμε με έναν εξειδικευμένο εκπρόσωπο της Silicon την αγγελία σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου ανταγωνισμού

Όλες οι παροχές των προηγούμενων + 

• Επεξεργασία και διαχείριση των Email εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων.

• Επεξεργασία των βιογραφικών των υποψηφίων και κατάταξή τους με βάση τα τυπικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους εμπειρία, την εκπαιδευτική τους κατάρτιση, αλλά και τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους (θα επισυνάπτεται αρχείο excel).

• Διαλογή με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

• Συνέχεια της διαδικασίας (συνεντεύξεις) και τελική επιλογή θα γίνει από εσάς.

 

150
/καταχώρηση

Premium

Όλες οι παροχές των προηγούμενων +

• Προγραμματισμός και πραγματοποίηση συνεντεύξεων όσων εκ των υποψηφίων πληρούν τα τυπικά προσόντα, προκειμένου να αποκτήσουμε εικόνα για την προσωπικότητα τους και για να γίνει η τελική αξιολόγηση.

• Πρόσθετη (2η συνέντευξη) των καταλληλότερων υποψηφίων που ταιριάζουν περισσότερο στη θέση, με πιο συγκεκριμένες και σταχωμένες ερωτήσεις και θεματολογία

• Έκθεση αξιολόγησης και τα αντίστοιχα βιογραφικά των επικρατέστερων για τη θέση (θα επισυνάπτονται αρχεία pdf)

• Απαντητικά email/τηλέφωνα για τους υποψηφίους που απορρίφθηκαν με τεκμηριωμένη απάντηση για τη διασφάλιση του κοινωνικού προφίλ της επιχείρησης

• Θα σας δοθεί μια λίστα 3-5 υποψηφίων που θα προκύπτει από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν

• Τελική αξιολόγηση και απόφαση θα γίνει από εσάς.

*Περιλαμβάνεται η διαδικασία αντικατάστασης του εργαζομένου εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, εάν αυτό απαιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο και αιτία

350