20 Νοέ, 2023

(ΕΝ)Neuromarketing

Ο ολοένα και αυξανόμενος ανταγωνισμός που υπάρχει στην αγορά έχει οδηγήσει στην ανάγκη για καλύτερη κατανόηση του καταναλωτή. Ποιες είναι οι επιθυμίες του, πως μπορούμε να προβλέψουμε τη συμπεριφορά του και τις προτιμήσεις του και τελικά πως μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτά και να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο παίρνει τις αγοραστικές αποφάσεις. Κάπως έτσι και μέσα από αυτήν την ανάγκη  προέκυψε και το Neuromarketing.

Η κουβέντα γύρω από το Neuromarketing ολοένα και μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια. Τι είναι όμως το Neuromarketing;

Ο όρος Neuromarketing χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν τομέα του marketing ο οποίος ασχολείται με το υποσυνείδητο του καταναλωτή και το πώς αυτό επηρεάζει τις αποφάσεις που παίρνει ο καταναλωτής. Στην πραγματικότητα συνδυάζει γνώσεις, έρευνες και εργαλεία από την νευροεπιστήμη και το marketing ώστε να παρακάμπτει το συνειδητό νου και να απευθύνεται σε βαθύτερα μέρη του μυαλού του καταναλωτή και να επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις του ατόμου.

Σε αυτόν τον τομέα του marketing γίνεται χρήση πολλών εργαλείων της νευροεπιστήμης ώστε να υπάρχει μια σωστή χαρτογράφηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών, με σκοπό να γίνονται ορθές προβλέψεις για τις αντιδράσεις των καταναλωτών σε προϊόντα, διαφημίσεις, τιμολόγηση και διάφορα άλλα κομμάτια του marketing.

Τα επιστημονικά ευρήματα χρησιμοποιούνται και για έναν ακόμη λόγο πέραν της πρόβλεψης της συμπεριφοράς του καταναλωτή και αυτός είναι για να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς τις αγοραστικές του αποφάσεις και συνήθειες. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από αυτόν τον τομέα έχουν αποδειχτεί πολύ χρήσιμες και ο συνδυασμός τους με τις κλασσικές προσεγγίσεις και στρατηγικές του marketing έχει αποφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα με έντονη επίδραση στους καταναλωτές.

Δεδομένου ότι σκοπός του marketing ήταν ανέκαθεν να επηρεάζει τον καταναλωτή κανείς θα μπορούσε να πει ότι κάθε δράση και στρατηγική του marketing είναι κομμάτι του Neuromarketing. Με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι τα πάντα είναι φυσική, από την οπτική ενός φυσικού, ή ότι τα πάντα είναι χημεία, από την οπτική ενός χημικού κ.ο.κ. Αυτή η προσέγγιση όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί αποτελεί μια υπεραπλούστευση των πραγμάτων. Το Neuromarketing ασχολείται με τα μη συνειδητά κομμάτια του νου του καταναλωτή και για αυτό το λόγο αποτελεί τομέα του ευρύτερου κλάδου του marketing, το οποίο καταπιάνεται και με τα συνειδητά κομμάτια.

Επί της ουσίας, το Neuromarketing είναι αλλά και δεν είναι κάτι καινούργιο. Η προσπάθεια των επιχειρήσεων να απευθυνθούν στον καταναλωτή με τρόπο που να έχει συναισθηματική επίδραση σε αυτόν είναι υπαρκτή από πολύ παλιά, με τον τομέα του Neuromarketing όμως γίνεται πλέον χρήση επιστημονικών μεθόδων, εργαλείων και ευρημάτων ερευνών ώστε να υπάρχει πραγματικός αντίκτυπος στις στρατηγικές του marketing μέσα από επιστημονικές οδούς.

Είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον τόσο των ερευνητών όσο και των επιχειρήσεων την τελευταία δεκαετία. Η έρευνα πάνω στην συμπεριφορά και τις προτιμήσεις του καταναλωτή δεν είναι πάντα εφικτή από κάθε επιχείρηση λόγω του μεγάλου κόστους το οποίο την καθιστά συχνά απαγορευτική. Τα ευρήματα όμως είναι πληροφόρηση που μπορεί να λειτουργήσει θεματικά στην προσέγγιση του καταναλωτή και φυσικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολλές επιχειρήσεις.  Κοινώς δεν είναι ανάγκη για μια επιχείρηση να ξοδέψει πολλά προκειμένου να μάθει να χρησιμοποιεί αρχές του Neuromarketing, εφόσον έχει πρόσβαση στην κατάλληλη πηγή πληροφόρησης.