Σεμινάρια / Ανάπτυξη δεξιοτήτων • SILICON | Κέρκυρα

Επιδοτούμενα & αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Ανακαλύψτε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων, καθώς και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα που σας ταιριάζουν.

επιδοτούμενα σεμινάρια

Βρείτε επιδοτούμενα σεμινάρια από ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς και εκδηλώστε ενδιαφέρον για τα αντικείμενα που σας ταιριάζουν.

αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια

Παρακολουθήστε τα σεμινάρια των οποίων οι θεματικές ενότητες, καθώς και οι εισηγητές επιλέγονται με σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξη των συμμετεχόντων.