Διαρκείς ενάρξεις τμημάτων

Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΦΕΤ

Ένα σεμινάριο που πρέπει να κάνουν όλες οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Κάθε επιχείρηση που ασχολείται με τρόφιμα χρειάζεται να διαθέτει εκπαιδευμένο Προσωπικό στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (με πιστοποίηση μέσω του ΕΦΕΤ)

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΥΑ 14708/10-08-2007 και ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά και την πώληση τροφίμων έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το Προσωπικό τους που ασχολείται με τον χειρισμό τους. Κάθε άτομο που έρχεται κατά οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τρόφιμα είναι απαραίτητο να εκπαιδευτεί.

 

Δια ζώσης σεμινάρια στο κέντρο της πόλης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης SiLiCON πραγματοποιεί τα σεμινάρια δια ζώσης, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο σεμιναρίων στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας για το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Τα σεμινάρια υλοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ΕΦΕΤ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκδίδονται από την SiLiCON προσωρινές βεβαιώσεις παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος, έως την επιτυχή περάτωση των εξετάσεων και την επίσημη βεβαίωση η οποία εκδίδεται από τον  ΕΦΕΤ και θα αποστέλλεται απευθείας στους δικαιούχους.

Η πιστοποίηση του ΕΦΕΤ έχει χρονική διάρκεια απεριόριστου χρόνου.

 

Εγκεκριμένοι Εκπαιδευτές του Μητρώου ΕΦΕΤ

Εισηγητές των σεμιναρίων είναι Εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

Οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει.

 

δηλωστε συμμετοχη
Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Μητρώου ΕΦΕΤ
Διαρκείς ενάρξεις τμημάτων
Ευέλικτα ωράρια για όλους τους εργαζόμενους
€100 (συμπεριλαμβάνεται το παράβολο)

δηλώστε συμμετοχή

Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.