Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων - εξ αποστάσεως • SILICON | Κέρκυρα
Από 10/01/2024

Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων – εξ αποστάσεως

Απευθύνεται σε

Ποιοι μπορούν να γίνουν Ενεργειακοί Επιθεωρητές;

Σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 3 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α 136), «Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, σε εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 25 του άρθρου 2 του Ν. 4122/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β’ 407/2010) και σύμφωνα με τη σχετική κείμενη εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως κάθε φορά ισχύει».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών ένα (1) έτος μετά την κτήση του πτυχίου τους.

 

 

 

Θεματολογία

 • Μέσω του προγράμματος μαθαίνετε και τη διαδικασία σύνταξης των 2 ΠΕΑ (Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης) που είναι απαραίτητα για το Εξοικονομώ.

Παρουσίαση & Ανάλυση:

 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
 3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
 5. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΝ (https://www.buildingcert.gr/)
 6. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΕΕ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 7. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (version 1.31)
 8. CASE STUDY-AΣΚΗΣΗ 1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Ο.Α. πριν το 1980 χωρίς θερμομόνωση)
 9. CASE STUDY-AΣΚΗΣΗ 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Ο.Α. μετά το 1980 με θερμομόνωση)
 10. CASE STUDY-AΣΚΗΣΗ 3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

 

Με στόχο την πληρότητα, ποιοτική αναβάθμιση και αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης προχωρήσαμε στην ουσιαστική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, δημιουργώντας τα παρακάτω εκπαιδευτικά βοηθήματα:

 • Μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλα μαθήματα των τριών κατηγοριών
 • Τεστ αυτοαξιολόγησης για την αποτελεσματική βελτίωση των γνώσεων των εκπαιδευομένων

 

Τόπος Υλοποίησης:  σύγχρονη τηλεκατάρτιση (e-learning – εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση)

 

Εγγραφές έως 20/12/2023

δηλωστε συμμετοχη
Από 10/01/2024
17:45 - 21:00
180 ευρώ

δηλώστε συμμετοχή

Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων – εξ αποστάσεως
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.