03 & 04 Μαρτίου 2023

Επικοινωνία και συμπεριφορά – Ανάπτυξη ομάδας (Team building)

Silicon Meeting ομάδας

Ένα σεμινάριο για επιχειρηματίες, στελέχη και εργαζομένους επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο θα βοηθήσει αποφασιστικά επιχειρηματίες, στελέχη και εργαζομένους επιχειρήσεων που έρχονται σε επαφή με προμηθευτές, χειρίζονται πελάτες, επικοινωνούν με κάθε είδους  κοινό, να κατανοήσουν τη δύναμη της επικοινωνίας, τους κανόνες της , τη συγκροτημένη λειτουργία της και κάτω από ποιες προϋποθέσεις όλα αυτά βοηθούν στην αποτελεσματικότερη κατανόηση των «πελατών» και τη βέλτιστη λειτουργία της εταιρίας.

Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός:

Η κατανόηση των βασικών εννοιών και λειτουργιών της επικοινωνίας καθώς και η επίδρασή τους στην εν γένει συμπεριφορά των ατόμων, που έχει επίπτωση και στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης αλλά και στα κοινά που απευθυνόμαστε γενικότερα.

Η κατανόηση του πόσο θετική είναι η ομαδική εργασία, ιδίως όταν εκτελείται από αποτελεσματικούς «παίκτες» και πώς αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν στρατηγική διαχείρισης για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων ακόμη και σε μια ανταγωνιστική εργασιακή κουλτούρα

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, στελέχη και εργαζομένους επιχειρήσεων που έρχονται σε επαφή με προμηθευτές, χειρίζονται πελάτες, επικοινωνούν με κάθε είδους  κοινό εσωτερικό ή εξωτερικό και γενικά θέλουν να έχουν πελατοκεντρική προσέγγιση στην εργασία τους.  Το σεμινάριο απευθύνεται επίσης σε ομάδες εργαζομένων και σε εταιρείες, που η επίτευξη των στόχων τους εξαρτάται ιδιαίτερα από την ομαδική εργασία και τη συνέργεια.

Οφέλη:

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην βελτίωση της απόδοσης τους όταν επικοινωνούν και θα έρθουν σε επαφή με τις τεχνικές εκείνες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις τυχόν συγκρούσεις που παρουσιάζονται.

Δεδομένου ότι ο εργασιακός χώρος αποτελείται από πολλά άτομα με ποικίλες ικανότητες και μοναδικές προσωπικότητες, το όφελος από την ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων είναι το μυστικό για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά.

 

Ενδεικτική Θεματολογία:

1.Επικοινωνία & Συμπεριφορά

 • Ο Ορισμός της επικοινωνίας
 • Η διαδικασία της επικοινωνίας
 • Τεστ επικοινωνίας
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Οι 5 βασικοί παράγοντες
 • Η ενεργητική ακρόαση
 • Η μη λεκτική επικοινωνία (η γλώσσα του σώματος)
 • Το παράθυρο της επικοινωνίας & τεστ
 • Η ανθρώπινη Συμπεριφορά
 • Στυλ Συμπεριφοράς
 • Τύποι συμπεριφοράς
 • Η συμβατότητα των συμπεριφορών
 • Τρόποι αντιμετώπισης
 • Τεστ συμπεριφοράς

 

2.  Team Building

 • Ο ορισμός της ομάδας
 • Λόγοι δημιουργίας ομάδων
 • Παράγοντες επηρεασμού απόδοσης
 • Τα 4 στάδια ανάπτυξης της ομάδας
 • Οι ρόλοι στην ομάδα
 • Οι 5 δυσλειτουργίες της ομάδας
 • Χαρακτηριστικά επιτυχημένων ομάδων

Το σεμινάριο αναπτύσσεται σε δύο ενότητες.

Η πρώτη ενότητα στοχεύει στην  κατανόηση των βασικών εννοιών και λειτουργιών της επικοινωνίας καθώς και στην  επίδρασή τους στην εν γένει συμπεριφορά των ατόμων, που έχει επίπτωση και στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης αλλά και στα κοινά που απευθυνόμαστε γενικότερα

Στη δεύτερη ενότητα το σεμινάριο είναι βιωματικό (workshop)

 

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος

Ο Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος  είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Πανεπιστήμιο Poitiers – Γαλλία) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Marketing (Πανεπιστήμιο Σορβόννη Παρίσι – Γαλλία).

Διαθέτει πάνω από 30 χρόνια επαγγελματική εμπειρία ως ανώτερο και ανώτατο διοικητικό στέλεχος, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό σε θέσεις Marketing, Εταιρικής Επικοινωνίας, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Εμπορικής και Γενικής Διεύθυνσης.

Από τις αρχές του 2013 δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα εταιρικού και εμπορικού στρατηγικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του, στρατηγικού σχεδιασμού και επέκτασης σε διεθνείς αγορές καθώς και σε θέματα ηγεσίας, “coaching”, επικοινωνίας, εξυπηρέτησης πελατών και γενικότερα εκπαίδευσης στελεχών μέσω ενδοεπιχειρησιακών ή ανοικτών προγραμμάτων.

SILICON-ΓΙΑΝΝΗΣΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Το 2017 ίδρυσε τη δική του εταιρία συμβούλων “YX Consult Ι.Κ.Ε.”.

Διδάσκει στρατηγική, marketing, πωλήσεις και ανάπτυξη σε αγορές του εξωτερικού.

Από το 2015, είναι συνεργάτης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα καινοτομίας και mentoring και από το 2016, International Adviser της Ευρωπαϊκής τράπεζας “EBRD , European Bank for Reconstruction & Development”.

 

δηλωστε συμμετοχη
Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, MSc
03 & 04 Μαρτίου 2023
16:00 - 21:00 & 10:00 - 16:00
120€ - συμμετοχή και στα δύο σεμινάρια Ι. Ξηρογιαννόπουλου €220

δηλώστε συμμετοχή

Επικοινωνία και συμπεριφορά – Ανάπτυξη ομάδας (Team building)


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.