03 & 04 Φεβρουαρίου 2023

Γενικές Αρχές Management – Διαχείριση άγχους και χρόνου (Time & Stress Management)

Silicon Κέρκυρα Ομάδα Στελεχών Επιχείρησης

Ένα σεμινάριο για επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων προϊσταμένους, υπεύθυνους ομάδων, διευθυντές και άτομα που ασκούν διοίκηση.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων προϊσταμένους, υπεύθυνους ομάδων, διευθυντές, με επαρκή προϋπηρεσία, που έρχονται σε επαφή με προσωπικό και ασκούν διοίκηση, θέλουν να έχουν ανθρωποκεντρική προσέγγιση και επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε θέματα που αφορούν την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται επίσης σε επιχειρηματίες, στελέχη και εργαζομένους επιχειρήσεων που αισθάνονται να «πνίγονται» από την έλλειψη χρόνου. Το σεμινάριο απευθύνεται επίσης σε επιχειρηματίες, στελέχη και εργαζομένους επιχειρήσεων που αισθάνονται να «πνίγονται» από τον εργασιακό φόρτο και ψάχνουν τον κατάλληλο τρόπο για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και το άγχος.

Silicon Κέρκυρα Στέλεχος Επιχείρησης

 

Το σεμινάριο αναπτύσσεται σε δύο ενότητες:

Στην πρώτη ενότητα  παρουσιάζονται οι βασικές αρχές management στον εργασιακό χώρο που θα δώσουν μια μεγάλη ώθηση στον «δρόμο προς την επιτυχία».

Στη δεύτερη ενότητα το σεμινάριο ασχολείται με την κατανόηση της έννοιας του χρόνου, των στρεσογόνων καταστάσεων  και της σωστής και αποτελεσματικής  διαχείρισής τους στον εργασιακό χώρο.

 

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου: 

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν ποιες είναι οι συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά του manager και πώς μπορούν να τα υιοθετήσουν στην καθημερινή τους εργασία.

Το βιωματικό μέρος του σεμιναρίου  θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να «επιπλεύσουν» μέσα σε μια θάλασσα καθηκόντων βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους, καθώς θα μάθουν τρόπους για να οργανώνουν και να προτεραιοποιούν ορθολογικά το χρόνο τους

Να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν και να αποβάλλουν αρνητικές συνήθειες, σκέψεις και συμπεριφορές που έχουν ως αποτέλεσμα κακή διαχείριση και ανεπαρκή αποτελέσματα στην εργασιακή αλλά και στην προσωπική τους ζωή και να υιοθετήσουν τις κατάλληλες τεχνικές για μια επιτυχημένη διαχείριση.

 

Θεματολογία & Σκοπός του σεμιναρίου

Θεματολογία:

Α. Γενικές Αρχές Management:

 • Ο ορισμός του management
 •  Management vs. Ηγεσία
 •  Τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας
 •  Οι 4 λειτουργίες του Management
 •  Η επικοινωνία
 •  Η ομαδική συνεργασία
 •  Η λήψη αποφάσεων
 •  Η διαχείριση των αλλαγών
 •  Η διαδικασία της καινοτομίας
 •  Η διαχείριση της ποιότητας
 •  Η διαχείριση των συγκρούσεων
 •  Η παρακίνηση
 •  Η εκπαίδευση & η ανάπτυξη

 

Silicon Σεμινάριο διαχείρησης χρόνου

 

Β. Time & Stress Management

 • Διαχείριση & προγραμματισμός χρόνου
 •  Επείγοντα και σημαντικά
 •  Σεβασμός στους «άλλους»
 •  Η συμπεριφορά στο χρόνο
 •  Η καλύτερη χρήση του χρόνου
 •  Ο ορισμός του stress
 • Stress vs άγχος
 •  Συναισθήματα stress
 •  Παράγοντες stress
 •  Τύποι stress
 •  Τα συμπτώματα του stress
 •  Το κόστος του stress
 •  Ο έλεγχος του stress
 •  Στρατηγική A-B-C
 •  Τεχνικές stress management

 

Σκοπός του σεμιναρίου:

Η γνωριμία και η εξοικείωση με τις σύγχρονες αντιλήψεις για το management, την ηγεσία, την οργάνωση, τη δράση και την διοίκηση που θα δώσει μια μεγάλη ώθηση στον «δρόμο προς την επιτυχία»

Η κατανόηση της έννοιας του χρόνου σαν μοναδικού, περιορισμένου πόρου καθώς και η ορθολογική διαχείρισή του. Να βοηθήσει τον εργαζόμενο, να διαγνώσει και να κατανοήσει τις διαφορετικές αιτίες που του προκαλούν stress εντός και εκτός εργασιακού χώρου, να αντιληφθεί τις επιπτώσεις & τις παρενέργειες και να το διαχειριστεί το γεγονός με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, MSc

Ο Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος  είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Πανεπιστήμιο Poitiers – Γαλλία) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Marketing (Πανεπιστήμιο Σορβόννη Παρίσι – Γαλλία).

Διαθέτει πάνω από 30 χρόνια επαγγελματική εμπειρία ως ανώτερο και ανώτατο διοικητικό στέλεχος, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό σε θέσεις Marketing, Εταιρικής Επικοινωνίας, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Εμπορικής και Γενικής Διεύθυνσης.

Από τις αρχές του 2013 δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα εταιρικού και εμπορικού στρατηγικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του, στρατηγικού σχεδιασμού και επέκτασης σε διεθνείς αγορές καθώς και σε θέματα ηγεσίας, “coaching”, επικοινωνίας, εξυπηρέτησης πελατών και γενικότερα εκπαίδευσης στελεχών μέσω ενδοεπιχειρησιακών ή ανοικτών προγραμμάτων.

Το 2017 ίδρυσε τη δική του εταιρία συμβούλων “YX Consult Ι.Κ.Ε.”. Διδάσκει στρατηγική, marketing, πωλήσεις και ανάπτυξη σε αγορές του εξωτερικού.

Από το 2015, είναι συνεργάτης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα καινοτομίας και mentoring και από το 2016, International Adviser της Ευρωπαϊκής τράπεζας “EBRD , European Bank for Reconstruction & Development”.

Σύμβουλος Επιχειρήσεων Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος

δηλωστε συμμετοχη
Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, MSc
03 & 04 Φεβρουαρίου 2023
στις 3 Φεβρουαρίου: 16:00 - 21:00 & στις 4 Φεβρουαρίου: 10:00 - 16:00
120€ - συμμετοχή και στα δύο σεμινάρια Ι. Ξηρογιαννόπουλου €220

δηλώστε συμμετοχή

Γενικές Αρχές Management – Διαχείριση άγχους και χρόνου (Time & Stress Management)


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.