Σεμινάρια Κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας • SILICON | Κέρκυρα
Διαρκείς ενάρξεις τμημάτων

Σεμινάρια Κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας

Τεχνικοί ασφαλείας Β' Κατηγορίας

Υποχρεωτικά σεμινάρια για τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό από 1 έως και 49 άτομα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, κάθε επιχείρηση που απασχολεί από 1 έως και 49 άτομα, οφείλει να ορίσει ως Τεχνικό Ασφαλείας για τους εργαζομένους στον χώρο της εργασίας τον εργοδότη ή έναν εργαζόμενο, ο οποίος θα έχει λάβει την Πιστοποίηση μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου επιμόρφωσης Τεχνικού Ασφαλείας.

Οι Επιχειρήσεις χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: Β’ Κατηγορία επικινδυνότητας και Γ’ Κατηγορία Επικινδυνότητας.

Επιχειρήσεις Β’ Κατηγορίας:

 • Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων.
 • Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων.
 • Παρασκευή και επεξεργασία ειδών διατροφής και ποτών.
 • Επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο και κάθε είδους κατεργασία ξύλου.
 • Επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντός είδους από μέταλλο: αργυροχρυσοχοεία, μηχανουργεία, κατασκευές αλουμινίου, σιδηρουργεία.
 • Επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών και κατασκευής παντός είδους από ύφασμα, δέρμα και γούνα
 • Οικοδομικά και  παρόμοια επαγγέλματα
 • Εκσκαφές, μπετατζήδες, εργασίες σιδηρού οπλισμού, κτίστες, σοβατζήδες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τοποθετήσεις πλακιδίων, τοποθετήσεις μαρμάρων, ελαιοχρωματιστές, εργασίες μονώσεων, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού, ανελκυστήρων κλπ

Τεχνικοί ασφαλείας Β' Κατηγορίας

 

Επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας:

 • Ιατρεία, Φαρμακεία, Δικηγορικά Γραφεία, γραφεία (γενικά), επιχειρήσεις ααροχής υπηρεσιών.
 • Εμπόριο (γενικά), εστιατόρια, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης,  ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις.
 • Τράπεζες, λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες κ.λπ.

 

Υπάλληλοι Επιχείρησης Γ' Κατηγορίας

Προϋποθέσεις:

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

(παρακολούθηση σεμιναρίου 35 ωρών)

 • Για επιχείρηση που απασχολεί έως και 49 άτομα, ο εργοδότης να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Για επιχείρηση που απασχολεί έως 6 άτομα, ο εργοδότης να είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του.
 • Για επιχείρηση που απασχολεί έως 3 άτομα, ο εργοδότης να έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος Εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του να σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγμένα να ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

(παρακολούθηση σεμιναρίου 10 ωρών)

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως και 49 άτομα, μπορούν να είναι ανεξάρτητου μορφωτικού επιπέδου, αρκεί να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια 10 ωρών.

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

(παρακολούθηση σεμιναρίου 35 ωρών και για τις 2 κατηγορίες)

Οι προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου από τον εργαζόμενο και την πιστοποίησή του ως Τεχνικού Ασφαλείας είναι:

 • Η απασχόληση πλήρους ωραρίου στην επιχείρηση
 • Η απόκτηση Τίτλου Σπουδών τουλάχιστον 8 έτη πριν
 • Πτυχίο Τεχνικής Ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο ή  Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή αναγνωρισμένη Τεχνική Επαγγελματική Σχολή ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) ή  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Εμπειροτέχνη.

 

 

Εισηγητές από το Μητρώο Εκπαιδευτών & ευέλικτα ωράρια

Τα σεμινάρια προγραμματίζονται με βάση τις ανάγκες και τα ωράρια εργασίας των συμμετεχόντων και πραγματοποιούνται από Εισηγητές από το Μητρώο Εκπαιδευτών.

δηλωστε συμμετοχη
Εισηγητές από το Μητρώο Εκπαιδευτών.
Διαρκείς ενάρξεις τμημάτων
Ευέλικτα ωράρια για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους
Προγράμματα Β' κατηγορίας: €130 | Προγράμματα Γ΄ κατηγορίας: €70

δηλώστε συμμετοχή

Σεμινάρια Κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.