Διαρκείς ενάρξεις τμημάτων

Σεμινάριο Προσωπικού Ασφαλείας – Security

Βεβαίωση Κατάρτισης για έκδοση Άδειας Προσωπικού Ασφαλείας

Πρόγραμμα κατάρτισης 105 ωρών για την αρχική έκδοση άδειας προσωπικού ασφαλείας – security.

Το πρόγραμμα 105 ωρών είναι υποχρεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,  για τους εργαζόμενους που δεν είχαν ως σήμερα άδεια εργασίας.

Ειδικότητες:

Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων

Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενης Περιπολίας (PATROL)

Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών

Silicon Προσωπικό Ασφαλείας Security

Σκοπός του σεμιναρίου

Οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
• Λάβουν μέρος στις εξετάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που ορίζεται από ΚΕΜΕΑ
• Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών
• Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
• Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λ.π.
• Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
• Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του πολίτη.

Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Ανανέωσης Άδειας για όσους έχουν εκδώσει άδεια στο παρελθόν.

Δυνατότητα Ανανέωσης Άδειας μέσω ταχύρρυθμου προγράμματος 28 ωρών.

Περισσότερες πληροφορίες στο Τ: 2661141357

δηλωστε συμμετοχη
Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές
Διαρκείς ενάρξεις τμημάτων
Ευέλικτα ωράρια για όλους τους εργαζόμενους
€280

δηλώστε συμμετοχή

Σεμινάριο Προσωπικού Ασφαλείας – Security


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.