22 Φεβρουαρίου 2023

Στοχοθεσία: πώς να θέτετε στόχους και να τους πετυχαίνετε!

Το σεμινάριο απευθύνεται:

• επιχειρηματίες
• ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων
• επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διοίκηση των επιχειρήσεων

Γραφικο σεμιναρίου στοχοθεσίας της Silicon

Στόχοι και περιεχόμενο του σεμιναρίου:

Στόχοι του Σεμιναρίου:

• Η επαφή των συμμετεχόντων με τη διαδικασία της στοχοθεσίας
• Η γνωριμία τους με σύγχρονες μεθόδους στοχοθεσίας
• Η εκπαίδευση στο πώς πρέπει να γράφεται ένας στόχος
• Η γνώση της σημασίας των στόχων και του τρόπου που λειτουργούν σε μια επιχείρηση

Ενότητες:

1. Η σημασία των στόχων για τον επιχειρηματία και την ομάδα του
2. SMART Goals
3. Balanced Scorecard
4. OKRs
5. Workshop εγγραφής στόχων : Εργαστήριο εκπαίδευσης όπου οι συμμετέχοντες εγγράφουν τους δικούς τους στόχους με τον σύγχρονο τρόπο που οδηγεί στην επιτυχία!

Γεράσιμος Φωτεινάτος, Οικονομολόγος

Ο Γεράσιμος Φωτεινάτος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ειδίκευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Έχει παρακολουθήσει εκπαιδεύσεις και συμμετάσχει σε σεμινάρια σημαντικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, The London School of Economics and Political Science (LSE), Price Waterhouse Coοpers, Association of International Accountants,
ΕΚΠΑ-Epsilonnet, Google Leadership Institute, ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL, HARVARD BUSINESS SCHOOL ONLINE.

Εκπαιδεύεται αδιάκοπα σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης έργων και διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Είναι διευθυντής του Λογιστικού γραφείου Φωτεινάτος, ιδιοκτήτης της εταιρίας Master και μέτοχος στην εταιρία Donkey, που εδρεύουν στην Κέρκυρα.

Σεμινάριο στοχοθεσίας Silicon Κέρκυρα

δηλωστε συμμετοχη
Γεράσιμος Φωτεινάτος
22 Φεβρουαρίου 2023
17:30 – 21:00
δωρεάν σεμινάριο

δηλώστε συμμετοχή

Στοχοθεσία: πώς να θέτετε στόχους και να τους πετυχαίνετε!


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.