15, 16 & 17 Ιουνίου

Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων

Σεμινάριο Συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων

Κυριότερες νομοθετικές αλλαγές που αφορούν το 2022

Γενικές Πληροφορίες Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων

Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων και Τρόπος Υποβολής

Φορολογία Ανηλίκων και Ενήλικων Τέκνων

Υπολογισμός Φόρου – Πίστωση Φόρου Αλλοδαπής

Προκαταβολή Φόρου

Κλίμακες Φορολογίας Εισοδήματος – Μειώσεις Φόρου Κλίμακες Φορολογίας Εισοδήματος

Καταβολή Φόρου Φυσικών Προσώπων

Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (άρθρο 30 Ν.4172/2013)

Παρουσίαση – ανάλυση όλων των βασικών κωδικών και πινάκων του εντύπου Ε1 για την φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων Ακίνητης Περιουσίας (Έντυπο Ε2)

Παρουσίαση – ανάλυση όλων των βασικών κωδικών και πινάκων του εντύπου Ε3 και κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης για φυσικά πρόσωπα

Αναλυτικά-πραγματικά παραδείγματα για την συμπλήρωση όλων των εντύπων Ε1-Ε2-Ε3 με εκκαθάριση φόρου στην πράξη.

Ιδιαίτερη αναφορά σε κωδικούς που «κοστίζουν» στην εκκαθάριση του φόρου

Φορολογική αντιμετώπιση μη επιστρεπτέου μέρους επιστρεπτέας προκαταβολής και αποτύπωση στα έντυπα

Σεμινάριο Συμπλήρωσης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών προσώπων

-Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του κώδικα
φορολογίας εισοδήματος – Υπολογισμός φόρου – Υπολογισμός προκαταβολής
-Δαπάνες που οδηγούν σε προσαυξημένη έκπτωση – Παραδείγματα –
-Απεικόνιση στα έντυπα
-Προσωρινές – Μόνιμες λογιστικές διαφορές
-Φορολογική μεταχείριση ζημιών – Παράδειγμα
-Αφορολόγητα έσοδα και ενισχύσεις – Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση
-Πλήρες παράδειγμα συμπλήρωσης εντύπου Ν – Ε3 – Ε2 και ΚΦΑ τόσο σε απλογραφικά
βιβλία (από το βιβλίο εσόδων εξόδων μεταφορά δεδομένων στα έντυπα) όσο και
σε διπλογραφικά (από ισοζύγιο λογαριασμών μεταφορά δεδομένων στα έντυπα)

Δύο σεμινάρια για Φοροτεχνικούς, Οικονομολόγους, Λογιστές και εργαζόμενους σε λογιστικά γραφεία και λογιστήρια επιχειρήσεων.

Τα δύο Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης με πολλές πρακτικές εφαρμογές.

Και τα δύο σεμινάρια έχουν σύγχρονη, ανανεωμένη ύλη με όλες τις τρέχουσες αλλαγές.

Εισηγητές:

– Γκούντας Χαράλαμπος
– Γκούντας Νικόλαος
– Πρεβεζιάνος Γεώργιος

 

δηλωστε συμμετοχη
Γκούντας Χαράλαμπος - Γκούντας Νικόλαος - Πρεβεζιάνος Γεώργιος
15, 16 & 17 Ιουνίου
απογευματινές ώρες
Φυσικών Προσώπων €95 / Νομικών Προσώπων €95 / και τα δύο σεμινάρια €150

δηλώστε συμμετοχή

Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.