31 Οκτωβρίου 2022

Τηλεδιασκέψεις και τηλεργασία: Εισαγωγή στις διαθέσιμες διαδικτυακές πλατφόρμες και πώς τις χρησιμοποιούμε αποδοτικά για την προσωπική και επαγγελματική μας οργάνωση.

Γράφημα τηλεδιάσκεψης

Σε όποιον εργάζεται υπό καθεστώς τηλεργασίας σε οποιονδήποτε επαγγελματικό τομέα

Στόχος του workshop είναι οι συμμετέχοντες:

 • να αποκτήσουν εικόνα για τις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεργασίας και τηλεσυνεργασίας στο διαδίκτυο και θα είναι σε θέση να επιλέξουν αυτήν που εξυπηρετεί τις προσωπικές ή επαγγελματικές ανάγκες τους
 • να γνωρίζουν το περιβάλλον εργασίας και διεπαφής κάθε πλατφόρμας καθώς και τα εργαλεία και τις  δυνατότητες που αυτές παρέχουν(meetings, calendar,  κ.λπ.).
 • να μπορούν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες και να οργανώνουν τις εργασίες και τις συνεργασίες τους.
 • να μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που διαθέτουν οι πλατφόρμες για να οργανώνουν αποτελεσματικά την εργασία, αλλά και τις επαγγελματικές ή προσωπικές  συναντήσεις τους.

 

Το workshop απευθύνεται:

 • Σε ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων
 • Σε ελεύθερους επαγγελματίες
 • Σε νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας
 • Σε εκπαιδευτικούς
 • Σε ανέργους που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και το βιογραφικό τους, αλλά και
 • Σε όποιον εργάζεται υπό καθεστώς τηλεργασίας σε οποιονδήποτε επαγγελματικό τομέα

 

Θεματικές Ενότητες:

1)Εισαγωγή στις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης: παρελθόν, παρόν και μέλλον και προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.

2)Χρήση και ανάλυση/παρουσίαση των πλατφορμών:

 • MS Teams (Free & Business)
 • Cisco Webex (Free & Business)
 • Zoom (Free & Business)
 • Skype
 • Skype for Business
 • Blackboard
 • Whereby
 • ClickMeeting
 • Google Classroom

 

3)Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες και πώς τις διαχειρίζομαστε;

4)Πώς μπορούμε να οργανώσουμε τις επαγγελματικές τηλεσυναντήσεις μας;

5)Πώς οργανώνουμε τις εργασίες μας και το ημερήσιο/εβδομαδιαίο/ μηνιαίο ημερολόγιο μας;

 

δηλωστε συμμετοχη
Σπύρος Βέργης, MSc
31 Οκτωβρίου 2022

δηλώστε συμμετοχή

Τηλεδιασκέψεις και τηλεργασία: Εισαγωγή στις διαθέσιμες διαδικτυακές πλατφόρμες και πώς τις χρησιμοποιούμε αποδοτικά για την προσωπική και επαγγελματική μας οργάνωση.


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.