επιδοτούμενο-σεμινάριο-κατάρτισης-πιστοποίησης-ανέργων
Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΔΥΠΑ

Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες – Β κύκλος

Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες – Β κύκλος.

Απευθύνεται σε 30.00 ανέργους με εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 1.000 ευρώ

 

Προϋποθέσεις ένταξης ανέργων:

· Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι).

· Να είναι από 18 ετών και άνω

· Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων:

Η πρόσκληση που αναμένεται από τη Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) θα καθορίσει τις προϋποθέσεις σχετικά με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι θα επιλεγούν με βάση τη σειρά προτεραιότητας υποβολής τη αίτησης, δεδομένου ότι πληρούν τις επί μέρους προϋποθέσεις συμμέτοχης στο εν λόγω πρόγραμμα (ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου είναι απαραίτητο κτλ) και έως ότου εξαντληθούν οι διαθέσιμες θέσεις.

 

Συμπληρώστε τώρα τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα

*Οι αιτήσεις ξεκινάνε 18/10 ώρα 14:00 μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων 

ενδιαφερομαι
Διάρκεια 200 ώρες
Εκπαιδευτικό επίδομα 1000€
Δηλώσεις έως 31/10/2023
Φορέας υλοποίησης SiLiCON

δηλώστε συμμετοχή

Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες – Β κύκλος
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.