Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 10.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών - ΟΠΣ 5164476 • SILICON | Κέρκυρα
Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα

Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 10.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών – ΟΠΣ 5164476

Αναλυτικά Στοιχεία προγράμματος

Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα ολοκληρωμένης δράσης και κατάρτισης απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 – 45 ετών με επιχορήγηση έως 6.132€ για κάθε θέση εργασίας.

Σκοπός της Δράσης: είναι η  κατάρτιση 10.000 ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψή τους.

Δικαιούχοι του Προγράμματος: είναι Ιδιωτικές επιχειρήσεις, με προτεραιότητα σε επιχειρήσεις της πράσινης οικονομίας.

Ωφελούμενοι της Δράσης : είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση όπως:

  • να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης
  • να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 του ν.4144/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,
  • να είναι ηλικίας 25 έως 45 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους ή να διανύουν το 45ο, κατά την ημερομηνία υπόδειξης από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2).

Κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), στο πλαίσιο της ίδιας Δράσης και επίσης να μην έχει παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο διαφορετικών Δράσεων. Τα παραπάνω σημεία ελέγχονται μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του ωφελούμενου κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής.

Διάρκεια: η διάρκεια της κατάρτισης είναι 80 ώρες και η διάρκεια της απασχόλησης είναι 6 μήνες.

Μέθοδος Κατάρτισης : Θα είναι διά ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, η οποία θα οδηγεί σε πιστοποίηση.

Διαδικασία Συμμετοχής Επιχειρήσεως : Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholeseprosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Μετά την υποβολή της αίτησης , η ΔΥΠΑ υποδεικνύει στις επιχειρήσεις υποψηφίους σύμφωνα με τα προσόντα της θέσης , σε συνέχεια η  επιχείρηση προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων ο οποίος  θα παρακολουθήσει το  πρόγραμμα κατάρτισης 80 .Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την πιστοποίησή του ωφελούμενου , η επιχείρηση προχωρά στην πρόσληψη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

 

 

ενδιαφερομαι
Διάρκεια Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 80 ώρες και η διάρκεια της απασχόλησης είναι 6 μήνες
Εκπαιδευτικό επίδομα έως 6.132€ για κάθε θέση εργασίας
Φορέας υλοποίησης ΔΥΠΑ

δηλώστε συμμετοχή

Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 10.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών – ΟΠΣ 5164476
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.