Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων - αναμένεται • SILICON | Κέρκυρα
Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα

Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων – αναμένεται

Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων

Ο Νέος κύκλος αιτήσεων εργαζομένων στο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν οι Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, Ηλικίας άνω των 18 ετών και  Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 400€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

Η μέθοδος της εκπαίδευσης υλοποιείται με Μικτή κατάρτιση: (12 ώρες διά ζώσης εκπαίδευση, 48 ώρες σύγχρονη κατάρτιση, 20 ώρες ασύγχρονη κατάρτιση)

Δίνεται η δυνατότητα Απόκτησης  πιστοποίησης στο θεματικό αντικείμενο κατάρτισης που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ενδιαφερομαι
Διάρκεια 80 ώρες
Εκπαιδευτικό επίδομα 400€
Φορέας υλοποίησης SiLICON

δηλώστε συμμετοχή

Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων – αναμένεται
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.