Επιδοτούμενα σεμινάρια για ιδιωτικούς υπαλλήλους όλων των κλάδων.

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-SILICON-CORFU

Αναβαθμίστε τις δεξιότητές σας - Καταρτιστείτε σε νέα πεδία - Ωφεληθείτε

Αποκτήστε θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και λάβετε €400 με το επιδοτούμενο  “Πρόγραμμα Αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες”.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιωτικούς υπαλλήλους όλων των κλάδων της οικονομίας. Διάρκεια κατάρτισης : 80 ώρες.
Μέθοδος Υλοποίησης: μεικτή (12 ώρες δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη 48 ώρες /ασύγχρονη κατάρτιση 20
ώρες).
Τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή
μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Να είναι ΜΙΣΘΩΤΟΙ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ τομέα (περιλαμβάνονται ΟΛΟΙ οι ΚΛΑΔΟΙ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ).
Να είναι άνω των 18 ετών
Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (στην περίπτωση τίτλου σπουδών που αποκτήθηκε στην
αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης)
Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνεται ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ,
εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως
εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων
θέσεων.
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης, δηλαδή 400€.
Η κατάρτιση διεξάγεται υποχρεωτικά εκτός του εργασιακού ωραρίου του εργαζόμενου & δεν υπερβαίνει τις 4 ώρες
ημερησίως.

ενδιαφερομαι
Διάρκεια 80 ώρες
Εκπαιδευτικό επίδομα €400
Δηλώσεις έως 15/01/2023
Φορέας υλοποίησης SiLiCON

δηλώστε συμμετοχή

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.