27 & 28 Ιανουαρίου 2023

Λειτουργία και Διαδοχή στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Πατέρας και γιος συνεργάτες επιχείρησης

Ένα σεμινάριο για ιδιοκτήτες, διαδόχους, και άτομα που απασχολούνται σε οικογενειακές επιχειρήσεις και ασχολούνται με θέματα οικογενειακών επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Ιδιοκτήτες οικογενειακών επιχειρήσεων
 • Διαδόχους οικογενειακών επιχειρήσεων
 • Στελέχη και συμβούλους επιχειρήσεων
 • Δικηγόρους οι οποίοι ασχολούνται με θέματα μεταβίβασης / διαδοχής επιχειρήσεων
 • Λογιστές οι οποίοι ασχολούνται με θέματα μεταβίβασης / διαδοχής επιχειρήσεων

 

Οικογενειακή επιχείρηση ανθοπωλείου

 

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες μιας οικογενειακής επιχείρησης ως προς τη λειτουργία και τη διαδοχή.
 • Προετοιμάσουν και να οργανώσουν ένα σχέδιο διαδοχής επωφελές και για τη λειτουργία της επιχείρησης και για τη λειτουργία της οικογένειας.
 • Σχεδιάσουν τα βήματα στον προγραμματισμό της διαδοχής.
 • Ορίσουν τα κριτήρια επιλογής του διαδόχου.
 • Διαχειριστούν διαφωνίες εντός της επιχείρησης και της οικογένειας.

Θεματολογία & Σκοπός του σεμιναρίου

Ενότητες:

 • Οι οικογενειακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Προκλήσεις, ανάπτυξη, διακυβέρνηση και διοίκηση μιας οικογενειακής επιχείρησης
 • Η σημασία της διαδοχής σε μια οικογενειακή επιχείρηση
 • Ο ιδρυτής της οικογενειακής επιχείρησης και η ανάγκη για τον προγραμματισμό της διαδοχής του
 • Η ανάγκη ύπαρξης σχεδίου για τη διαδοχή και τα περιεχόμενά του
 • Η διαδικασία της διαδοχής
 • Επιλογή και εκπαίδευση του διαδόχου
 • Η Ελληνική εμπειρία: Μελέτη περιπτώσεων
 • Καλές πρακτικές για μια επιτυχημένη διαδοχή
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της διαδοχής

 

Οικογενειακή Επιχείρηση Ζυθοποιία

 

Σκοπός του σεμιναρίου:

 • Να αναδειχθούν οι προκλήσεις και το πλαίσιο ανάπτυξης και διοίκησης μιας οικογενειακής επιχείρησης.
 • Να αναδειχθεί η σημασία της επιτυχημένης διαδοχής για την ισορροπημένη ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης και της οικογένειας.
 • Να προσδιοριστούν τα στάδια και τα κρίσιμα σημεία για μια επιτυχημένη διαδοχή σε οικογενειακές επιχειρήσεις.
 • Να δοθούν απαντήσεις και καλές πρακτικές σε θέματα σχετικά με τη διαδοχή σε οικογενειακές επιχειρήσεις.

Εισηγητής

SILICON-ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ο Κωνσταντίνος Μανασάκης είναι οικονομολόγος (ΜΒΑ, PhD), Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Master in Business Adminstration (ΜΒΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Düsseldorf Institute for Competition Economics, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Έχει πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθήνας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΒΑ) στα «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

δηλωστε συμμετοχη
Κωνσταντίνος Μανασάκης, Οικονομολόγος, MBA, PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης.
27 & 28 Ιανουαρίου 2023
Στις 27/1/23 : 16:00 – 21:00 & στις 28/1/23 : 09:30 – 14:30
120€ - Συμμετοχή δύο ατόμων από την ίδια οικογενειακή επιχείρηση: 200€

δηλώστε συμμετοχή

Λειτουργία και Διαδοχή στις Οικογενειακές Επιχειρήσεις


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.